• Imprimeix

Serveis

El CRBMC disposa de serveis a l’abast d’institucions, professionals de la conservació–restauració, investigadors de patrimoni i conservadors de col·leccions  per tal que puguin aprofundir en el coneixement dels objectes.

Fotografia

En aquesta àrea es documenten visualment les diverses etapes de tractament de l’obra, mitjançant diferents exàmens basats en radiacions electromagnètiques: radiacions visibles (fotos amb llum difusa i amb tècniques diverses: llum rasant, macrofotografia, microfotografia, etc.) i radiacions invisibles (fotos amb llum ultraviolada o infraroja, radiografies, etc.).

imatge: CRBMC

Laboratori d’anàlisis fisicoquímiques

Les anàlisis fisicoquímiques aporten dades als conservadors–restauradors sobre la naturalesa dels materials i dels productes d’alteració i/o envelliment, i faciliten l’elaboració d’un diagnòstic que garanteix la tria de la millor intervenció.

També es fan anàlisis per determinar els efectes dels nous materials i la interacció entre les tècniques, els materials i l’obra.

El laboratori compta amb equips instrumentals de microscòpia òptica, espectroscòpia FTIR i cromatografia de gasos o GC-MS, i col·labora amb grups de recerca universitaris especialitzats en l'anàlisi de materials patrimonials.

imatge: CRBMC

Instal·lació de RX

Disposa d’una instal·lació radioactiva de segona categoria, per fer l’examen i l’estudi dels béns culturals amb RX. La instal·lació es completa amb un laboratori de revelatge amb processadora automàtica i un gran negatoscopi mural per a una visió més completa de les radiografies.

 


 

Cambra d'anòxia

 El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) disposa d'una cambra d’anòxia per a la desinsectació d’obres d’art.
L’anòxia s’aconsegueix quan hi ha una absència d’oxigen. En les cambres d’anòxia es crea una atmosfera inert a partir de la utilització,  com a desinsectant, de gasos inactius presents en l’aire que respirem; per això, aquestes sales són respectuoses amb el medi ambient i amb el patrimoni.

 

anoxia

Informació relacionada