• Imprimeix

Pintura mural

L’especialitat de pintura mural intervé especialment en la conservació del patrimoni artístic i decoratiu integrat en els edificis i monuments. Les restauracions inclouen des de pintures decoratives d’època romana fins a obres religioses dels segles XI al XVIII.

Les patologies principals amb què ens trobem estan produïdes pels efectes mediambientals adversos sobre les obres. Sovint hi ha hagut filtració d’humitat que ha atacat el suport, aparició de sals, carbonatacions, atac biològic, etc. La tasca conservativa és primordial, doncs, abans de qualsevol intervenció de restauració.

Un cop estabilitzades les condicions mediambientals, es pot intervenir en el suport, en la preparació i en la capa pictòrica, per tal de retornar la integritat i la llegibilitat a la pintura. La restauració ha tornat a la llum algunes descobertes excepcionals com les pintures romanes del carrer Pere Martell de Tarragona, les romàniques de Sant Víctor de Dòrria o les romàniques i gòtiques de Sant Vicenç d’Estamariu.

Es restauren obres en els tallers, però la gran majoria d’intervencions es fan in situ.

14  multimèdies

Pintures murals de Sant Serni de Baiasca. Església parroquial de Sant Serni, Baiasca (Pallars Sobirà)

Pintures murals de Sant Serni de Baiasca. Església parroquial de Sant Serni, Baiasca (Pallars Sobirà)