• Imprimeix

Materials arqueològics

imatge: CRBMC

Mosaics, vidre, pedra, estucs, os, ivori, fusta, cuir... Aquesta especialitat treballa en la restauració d’un ventall de materials molt ampli procedent de museus i jaciments. Tot i així, les peces més habituals són de metall -sivelles, fíbules, penjolls, punyals, monedes o puntes de llança- o de ceràmica -àmfores, plats, bols, càlats, escudelles, etc.

En procedir d’excavacions, els objectes i, sobretot, les ceràmiques arriben molt fragmentats. La intervenció de conservació–restauració d’aquest tipus de peces es basa, habitualment, en la neteja, la recomposició i la consolidació de les parts de l’objecte per, posteriorment, reintegrar-ne els volums i el cromatisme.

Puntualment, per determinats conjunts arqueològics, es treballa en col·laboració amb el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.

14  multimèdies

Llar de foc. Motlle. Jaciment de la Bòbila Madurell, Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental)

Bronze Època neolítica 150 x 130 x 10 cm CRBMC 3982