• Imprimeix

Escultura i pintura sobre fusta

imatge: CRBMC

Es conserven i restauren retaules, talles i pintures sobre taula, procedents d’arreu de Catalunya. La majoria són de temàtica religiosa, pertanyents a retaules d’esglésies o museus.

Habitualment, es tracta d'obres amb un important debilitament del suport, aixecaments de capa de preparació i pictòrica, i abundant brutícia superficial. És imprescindible fixar, consolidar i netejar l’obra. En funció del criteri final que es decideixi, es massilla i es retoca cromàticament o s’opta per un criteri arqueològic.

La presentació final dels retaules es pot fer de dues maneres diferents. Quan manca l’arquitectura de fusta del retaule, es fa, normalment, amb estructures d’alumini anoditzat i/o amb perfils d’acer inoxidable. Quan l’estructura es conserva però està en mal estat, es complementa amb l'ajuda d'estructures de perfils d'alumini anoditzat, d’acer inoxidable i/o fusta de cedre.

Restauracions destacables


Pendent implementar: