• Imprimeix

Escultura i pintura sobre fusta

imatge: CRBMC

Es conserven i restauren talles de fusta i pintures sobre taula, procedents d’arreu de Catalunya. La majoria són de temàtica religiosa, pertanyents a retaules d’esglésies o museus. Destaquen les intervencions fetes en el retaule de santa Eulàlia i santa Clara (Pere Serra), el retaule de Guimerà (Ramon de Mur), el retaule de sant Pere (Púbol) o el retaule de la Mare de Déu i sant Jordi (Lluís Borrassà).

Habitualment, es tracta d'obres amb un important debilitament del suport, aixecaments de capa de preparació i pictòrica, i abundant brutícia superficial. És imprescindible fixar, consolidar i netejar l’obra. En funció del criteri final que es decideixi, es massilla i es retoca cromàticament o s’opta per un criteri arqueològic.

La presentació final dels retaules es pot fer de dues maneres diferents. Quan manca l’arquitectura de fusta del retaule, es fa amb estructures d’alumini anoditzat i/o amb perfils d’acer inoxidable. Quan l’estructura es conserva però està en mal estat, es reforça amb perfils d’acer inoxidable i/o fusta de cedre.

Restauracions destacables

24  multimèdies

Retaule del Conestable. Capella de Santa Àgata, Palau del Rei, Barcelona (Barcelonès)

Retaule del Conestable. Capella de Santa Àgata, Palau del Rei, Barcelona (Barcelonès)