• Imprimeix

Escultura i pintura sobre fusta

imatge: CRBMC

Es conserven i restauren talles de fusta i pintures sobre taula, procedents d’arreu de Catalunya. La majoria són de temàtica religiosa, pertanyents a retaules d’esglésies o museus. Destaquen les intervencions fetes en el retaule de santa Eulàlia i santa Clara (Pere Serra), el retaule de Guimerà (Ramon de Mur), el retaule de sant Pere (Púbol) o el retaule de la Mare de Déu i sant Jordi (Lluís Borrassà).

Habitualment, es tracta d'obres amb un important debilitament del suport, aixecaments de capa de preparació i pictòrica, i abundant brutícia superficial. És imprescindible fixar, consolidar i netejar l’obra. En funció del criteri final que es decideixi, es massilla i es retoca cromàticament o s’opta per un criteri arqueològic.

La presentació final dels retaules es pot fer de dues maneres diferents. Quan manca l’arquitectura de fusta del retaule, es fa amb estructures d’alumini anoditzat i/o amb perfils d’acer inoxidable. Quan l’estructura es conserva però està en mal estat, es reforça amb perfils d’acer inoxidable i/o fusta de cedre.

Restauracions destacables

24  multimèdies

Retaule del Conestable. Capella de Santa Àgata, Palau del Rei, Barcelona (Barcelonès)

Taula de l’Anunciació Tremp sobre fusta Jaume Huguet, 1464-65 156 x 103 cm CRBMC 3858