• Imprimeix

Escultura en pedra

imatge: CRBMC

S’intervenen principalment obres provinents de patrimoni eclesiàstic, civil, museogràfic i arqueològic, ja siguin escultures exemptes, retaules o elements escultòrics integrats a monuments i conjunts arquitectònics ornamentals. Algunes de les restauracions més importants del CRBMC en aquesta especialitat són un sarcòfag romà (Ager), el retaule de Santa Llúcia (Lleida), el retaule de Sant Llorenç (Lleida), el mausoleu de Pere II (Santes Creus), el retaule de la Verge del Roser (Albesa), el retaule de la Mare de Déu (Beget), un sant enterrament de Crist (Vallbona de les Monges) o la Mare de Déu del Pla (Sant Miquel de Camarasa).

Els problemes principals que presenta l’escultura en pedra són la fragmentació del suport i les repintades, que no permeten veure l’obra en la seva integritat, tal com va ser concebuda. Moltes de les obres que es tracten han perdut també, totalment o parcialment, la seva policromia. El procés de conservació–restauració es fonamenta, habitualment, en la recomposició i consolidació de les parts de l’objecte i la neteja. A causa de la dificultat de manipulació es disposa de maquinària específica.

Des d’aquesta especialitat també es gestiona i es fa la conservació–restauració d’aquests béns. Es treballa en coordinació amb el Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya.

8  multimèdies

Retaule major de Santa Maria, Poblet (Conca de Barberà)

Retaule major de Santa Maria, Poblet (Conca de Barberà)