• Imprimeix

Conservació preventiva

La conservació preventiva té per objectiu evitar o minimitzar el deteriorament dels béns culturals, mitjançant la identificació i el control dels principals factors de degradació. És sinònim de treball sistemàtic i constant, basat en la identificació i el seguiment dels riscos que afecten l’obra o col·lecció, per així poder prendre les mesures preventives adients. 

Amb l’objectiu d’afavorir la implantació de la conservació preventiva a les institucions del nostre país, el CRBMC col·labora amb les institucions públiques i privades, i amb els professionals que tenen cura dels béns, tant en actuacions puntuals, com l’assessorament en el disseny de vitrines, en la redacció de plecs tècnics, en la manipulació i l’embalatge, en la revisió de propostes de climatització o d’il·luminació, etc. Així com en projectes més amplis: el la redacció de plans de conservació preventiva, en projectes expositius i de condicionament de reserves, en el disseny de plans de control de plagues, en el monitoratge i estudi de les condicions ambientals o en el disseny de protocols en cas d’emergències.

Protocol conservació preventiva

5  multimèdies

Conservació preventiva a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi

Conservació preventiva a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts Sant Jordi