• Imprimeix

Altres especialitats

imatge: CRBMC

• Art contemporani

• Ceràmica, vidre i metall

• Material etnològic

• Tèxtil

• Moble

• Orfebreria

• Patrimoni industrial i béns cientificotècnics

• Maquetes

 

 

Sovint més fràgil que les obres d’art antigues, l’art contemporani requereix una constant supervisió i intervenció, per assegurar la seva conservació. Al CRBMC s’han intervingut obres de Carlos Pazos, Josep Maria Guinovart, Salvador Dalí o Antoni Tàpies.

Al Centre i in situ s’han restaurat extensos conjunts de ceràmica, vidre i metall, datats des d’època medieval fins al segle XIX.

La restauració d’objectes etnològics, com ballestes, mòmies, màquines de fer rajoles, torns manuals de ceràmica o brúixoles, ajuda a aprofundir en l’estudi de les cultures d’un àmbit territorial específic.

Destaca la intervenció del Tapís de la Creació, de la catedral de Girona, entre d'altres brodats; un escut heràldic de la monarquia espanyola del 1700, i una alba de la tomba de sant Bernat Calbó. També s’ha restaurat el tern complet del papa Calitx III amb les dues dalmàtiques fetes en seda, fil d’argent i fil daurat.

Quan s’ha considerat significatiu, s’ha restaurat també mobiliari com armaris (d'herbolari, de sagristia o de farmàcia) i llits policromats, mobles d’orgue o caixes de núvia, obres datades entre els segles XIV i el XVIII.

Es dóna rellevància a la conservació preventiva de les peces que formen part del patrimoni industrial, els quals tenen unes característiques matèriques, de fabricació i funcionals molt heterogènies.

Les creus processionals, fetes de plata fosa, repussada, cisellada i puntejada, amb detalls sobredaurats, són els objectes més abundants en aquesta especialitat, però també hi trobem custodies processionals, encensers, peus de reliquiari, calzes i escultures de sants o bisbes.

 Bàsicament, es tracta de maquetes de vaixells, que és una especialitat molt concreta. En el Centre s'han dut a terme diverses intervencions de maquetes datades des del segle XVIII al XX, fetes principalment en ferro, fusta i tela. Entre elles destaquen el vapor Montserrat, el Montevideo, el Sant Carles, el Legazpi o la corbeta Pepitu.

Però també s'han restaurat maquetes d'edificis de diferents materials (suro, fusta, terracota ...) com, per exemple, la maqueta de la catedral nova de Lleida.

20  multimèdies

L'espiral de llum

Quadre. Detall