• Imprimeix

Altres especialitats

imatge: CRBMC

• Art contemporani

• Ceràmica, vidre i metall

• Material etnològic

• Tèxtil

• Moble

• Orfebreria

• Patrimoni industrial i béns cientificotècnics

• Materials diversos

 

 

Sovint més fràgil que les obres d’art antigues, l’art contemporani requereix una constant supervisió i intervenció, per assegurar la seva conservació. Al CRBMC s’han intervingut obres de Carlos Pazos, Josep Maria Guinovart, Salvador Dalí o Antoni Tàpies.

Al Centre i in situ s’han restaurat extensos conjunts de ceràmica, vidre i metall, datats des d’època medieval fins al segle XIX.

La restauració d’objectes etnològics, com ballestes, mòmies, màquines de fer rajoles, torns manuals de ceràmica o brúixoles, ajuda a aprofundir en l’estudi de les cultures d’un àmbit territorial específic.

Destaca la intervenció del Tapís de la Creació, de la catedral de Girona, entre d'altres brodats; un escut heràldic de la monarquia espanyola del 1700, i una alba de la tomba de sant Bernat Calbó. També s’ha restaurat el tern complet del papa Calitx III amb les dues dalmàtiques fetes en seda, fil d’argent i fil daurat.

Quan s’ha considerat significatiu, s’ha restaurat també mobiliari com armaris (d'herbolari, de sagristia o de farmàcia) i llits policromats, mobles d’orgue o caixes de núvia, obres datades entre els segles XIV i el XVIII.

Es dóna rellevància a la conservació preventiva de les peces que formen part del patrimoni industrial, els quals tenen unes característiques matèriques, de fabricació i funcionals molt heterogènies.

Les creus processionals, fetes de plata fosa, repussada, cisellada i puntejada, amb detalls sobredaurats, són els objectes més abundants en aquesta especialitat, però també hi trobem custodies processionals, encensers, peus de reliquiari, calzes i escultures de sants o bisbes.

Maquetes

Bàsicamentes tracta de maquetes de vaixellsque és una especialitat molt concreta. En el Centre s'han dut a terme diverses intervencions de maquetes datades des del segle XVIII al XXfetes principalment en ferrofusta i telaEntre elles destaquen el vapor Montserratel Montevideoel Sant Carles, el Legazpi o la corbeta Pepitu.

Però també s'han restaurat maquetes d'edificis de diferents materials (suro, fustaterracota ...comper exemplela maqueta de la catedral nova de Lleida.

 

20  multimèdies

L'espiral de llum

L'espiral de llum