• Imprimeix

Pintura mural

14  multimèdies

Pintures murals de Sant Serni de Baiasca. Església parroquial de Sant Serni, Baiasca (Pallars Sobirà)

Fresc "Maiestas Domini", apòstols i pares i doctors de l’església Atribuït al taller del mestre de Pedret Segle XII CRBMC 3939