• Imprimeix

Objectius

El Centre de Restauració de Béns Mobles contribueix en la preservació del patrimoni cultural. El Centre actua, de forma directa o tutelant les intervencions, sobre els béns culturals d'interès nacional i els catalogats.

imatge: CRBMC

 - Vetllar pel bon estat de conservació dels Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) i dels béns catalogats, i fer una avaluació periòdica de l’estat de conservació dels béns intervinguts amb anterioritat.
- Promoure la qualitat i el rigor en les intervencions de conservació–restauració.
- Impulsar la innovació i la recerca en conservació–restauració, a base de fomentar els estudis interdisciplinaris amb altres centres especialitzats en la investigació d’àmbit patrimonial, així com els avenços en tecnologia i en la pràctica de les actuacions de conservació–restauració, en les especialitats que té el Centre.
- Assessorar sobre conservació preventiva i restauració i oferir serveis tecnicocientífics als professionals de la conservació–restauració, als investigadors del patrimoni i als conservadors de col·leccions.
- Oferir l’accés al fons documental tècnic i fotogràfic relatiu al patrimoni cultural de Catalunya que s’ha intervingut.
- Promoure el coneixement de la disciplina a través de l’organització de cursos, seminaris i tallers per a professionals, i mitjançant els programes de beques i d’alumnat en pràctiques amb les universitats.
- Donar a conèixer la importància i els valors de la conservació i la restauració de béns culturals dins la comunitat, mitjançant el desenvolupament de programes educatius adreçats a estudiants, les visites guiades i la difusió de les actuacions més rellevants als diferents públics: web, xarxes socials, butlletí digital, catàlegs, etc.
- Contribuir a donar valor a la professió de conservador/a–restaurador/a i col·laborar amb els centres de formació especialitzats.