• Imprimeix

Com ens organitzem

imatge: CRBMC

El CRBMC és un Centre adscrit a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, del Departament de Cultura i s’estructura internament en diverses unitats:

Àrea de Direcció
Dirigeix l’organització general del Centre, planifica les actuacions de conservació–restauració que es duen a terme i promou l’avaluació de l’estat de conservació dels béns culturals d’interès nacional i dels béns catalogats en general.
Àngels Solé Gili
Àrea d’Administració i Recursos Humans
Gestiona i fa el seguiment de les actuacions administratives en matèria de personal, gestió econòmica i contractual, i organitza seminaris i conferències per fomentar la formació permanent dels professionals.
Administració i Recursos Humans
Concepción Márquez Balsells
Joana Vendrell Trullen
Manteniment i logística
Jordi Rua Torrens
Recepció
Concepción Márquez Balsells

Àrea de Conservació–Restauració
S’intervé en obres procedents del patrimoni de la Generalitat, dels ens públics, del patrimoni eclesiàstic, i de museus i jaciments arqueològics d’arreu de Catalunya, seguint les directrius del codi deontològic professional. Així mateix es contribueix en la formació dels de futurs professionals a través dels programes de pràctiques i beques i es proposen projectes d’innovació i recerca relacionats amb aspectes patrimonials.

Especialitats:
– Materials arqueològics i etnològics
Pere Rovira Pons
– Pintura i escultura sobre fusta
Josep Paret Pey
– Pintura mural i escultura sobre pedra
Pere Rovira Pons
– Pintura sobre tela
Maite Toneu Puig
- Art Contemporani
Esther Gual Leiro
– Béns tècnics i patrimoni industrial
Josep Paret Pey
- Moble
Josep Paret Pey
- Conservació preventiva
Ma. José Gràcia Tarragona
- Document, obra gràfica i fotografia
Carme Balliu Badia
- Material tèxtil
Maite Toneu Puig

- Fusteria
Carmelo Ortega Serrato


Àrea de Documentació/Difusió i Arxiu Fotogràfic
Gestiona la documentació tècnica i fotogràfica, i s’ocupa de tenir actualitzada la biblioteca i hemeroteca especialitzades.
Maria Ferreiro Loperena
Àngels Planell Badell
Mònica Salas Martí


Àrea Científica-Tècnica
Fotografia científica
Documenta fotogràficament les diverses etapes del procés de conservació–restauració dels béns intervinguts, ja sigui en el mateix Centre o in situ.
Ramon Maroto Genover
Laboratori d’Anàlisis Fisicoquímiques
Du a terme anàlisis destinades a la caracterització dels diferents components que formen part del bé, així com les possibles alteracions que l’afecten.
Ricardo Suárez de la Vega
Radiografia
És una instal•lació radioactiva per fer l’examen i l’estudi dels béns culturals amb RX. La instal•lació es completa amb un laboratori de revelat amb processadora automàtica i un gran negatoscopi mural per a una visió més completa de les radiografies.
Esther Gual Leiro
Anòxia
El Centre disposa d’una cambra d’anòxia, espai en que es crea una atmosfera inerta a partir de la utilització de gasos inactius, per eliminar totalment els insectes i microorganismes.
Josep Paret Pey

 

 

Ma José Gràcia Tarragona