• Imprimeix

Formació i activitats educatives

Cos de l'article

Formació

Periòdicament, el CRBMC organitza, acull i col·labora en seminaris, conferències, jornades específiques o cicles formatius que possibiliten al conservador–restaurador d’obres d’art un reciclatge professional permanent.

S’expedirà certificat d’assistència i aprofitament als cursos i seminaris organitzats pel CRBMC, sempre que s’assisteixi com a mínim al 80 % de les hores lectives i se superin les proves que s’estableixin.

Per inscriure-us als cursos cal enviar les vostres dades a l’adreça de correu electrònic crbmc.cultura@gencat.cat, indicant el següent:

Títol del curs:

Nom:
Cognom:
NIF:
Adreça:
Telèfons:
e-mail:
Formació/titulació

 

 

Cursos 2018

SEMINARI: La conservació-restauració de les pintures de l'orgue de la catedral de Tarragona

Data: 25 d'octubre de 2018

Horari: de 9.30 a 17 h

Lloc: Seminari de Tarragona

C/ Sant Pau,4

43003 Tarragona

Preu: gratuït 

 

Workshop: La pulitura delle pitture contemporanee. Paolo Cremonesi

Dates: bloc teòric: 17 de setembre de 2018

            bloc pràctic: 18 i 19 de setembre de 2018

Horari: de 9 a 13.30 h i de 15 a 19 h

Emplaçament sessió teòrica, dia 17 : Fundació Joan Miró. Parc de Montjuïc. 08038. Barcelona.

Emplaçament sessions pràctiques, dies 18 i 19: Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). C/ Arnau Cadell, 30. 08197. Valldoreix

Preu: Consultar programa

 

SEMINARI: Des de l'experiència: valoració i evolució de criteris i tractaments en la restauració de material petri

Data: 28 de juny de 2018

Horari: de 9.30 a 14.30 h

Lloc: Filmoteca de Catalunya, Sala Laya

Plaça Salvador Seguí, 1-9. 08001 Barcelona

Aforament: 184 persones

Preu: gratuït

 

Curs teoricopràctic d'identificació de plàstics històrics

Dates: 21 i 22 de juny

Docents: Dra. Silvia García Fernández-Vila i Dra. Ruth Chércoles Asensio

 

Workshop: General cleaning materials and methods for paper bathing    

Dates: 19, 20 i 21 de març               NOVES PLACES AL BLOC TEÒRIC

Docent: Dr. Richard Wolbers, Professor University of Delaware, Newark DE (USA)

 

Workshop: General cleaning materials and methods for wall paintings

Dates: 22, 23 i 24 de març                NOVES PLACES AL BLOC TEÒRIC

Docent: Dr. Richard Wolbers, Professor University of Delaware, Newark DE (USA)

Workshop: General cleaning materials and methods for paper bathing

Dates: 19, 20 i 21 de març

Docent: Dr. Richard Wolbers, Professor University of Delaware, Newark DE (USA)

 

Workshop: General cleaning materials and methods for wall paintings

Dates: 22, 23 i 24 de març

Docent: Dr. Richard Wolbers, Professor University of Delaware, Newark DE (USA)

SEMINARI: La conservació-restauració de les pintures de l'orgue de la catedral de Tarragona

Data: 25 d'octubre de 2018

Horari: de 9.30 a 17 h

Lloc: Seminari de Tarragona

C/ Sant Pau,4

43003 Tarragona

Preu: gratuït 

Cursos 2017

Simpòsium: 3rd International Conservation Symposium Workshop Natural History Collections

ANUL·LAT

Dates: 21, 22 i 23 de novembre de 2017.

Lloc: Barcelona

Registration Form

 

Seminari: El moble Déco i la seva restauració

Docents: Mónica Piera, historiadora de l’art i Joan Güell, historiador de l’art i conservador‐restaurador

Data: 19 de setembre de 2017

 

Workshop: Materiali e metodi per la pulitura di manufatti policromi e la rimozione di sostanze filmogene

Docent: Paolo Cremonesi

Dates: 31 maig, 1 i 2 de juny de 2017

 

Formació en protecció de riscos laborals de nivell bàsic

Docència: 20 hores presencials i 40 hores on-line

Dates: 8, 15 i 22 de maig

 

Seminari: La conservació i la restauració de la portada de Ripoll

Data: 25 d'abril de 2017

Lloc: Sala d'actes del Palau Marc, Barcelona 

 

Curs: Captura i anàlisi d’imatge en bandes no visibles i multiespectrals en patrimoni cultural


Dates: 23 i 24 de març de 2017. COMPLET

2ª edició: 6 i 7 d'abril de 2017


Docent: José Pereira Uzal. Conservador i restaurador de béns culturals per l'Escola de Galícia (ESCRBCG), especialitzat en tècniques d'imatge digital aplicades a la digitalització, documentació, conservació i investigació del patrimoni cultural.

Cursos 2016

Classe magistral de Lorenzo Lazzarini

IL CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA DEI MONUMENTI

Data: 13 de desembre de 2016

 

Curs d’actualització dels criteris d’intervenció i conservació preventiva de fons fotogràfics

Dates: 28, 29 i 30 de setembre i  5, 6 i 7 d’octubre de 2016

Docents:
Ángela Gallego: 
Llicenciatura en Belles Artes – Especialització en Conservació i Restauració. Facultat de Belles Arts. UB. Postgrau “Especialitat en Conservació i Restauració de Fotografies” Programa Internacional”. Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRYM) Manuel del Castillo Negrete. Mèxic. Conservació de fotografia. Formació professional. Atelier de Restauration et Conservation des Photographies de la Ville de Paris (ARCP)” i Arquivo Fotográfico da Câmara Municipal de Lisboa.
Rosina Herrera:
Junior Photograph Conservator al Rijksmuseum des de 2014. Llicenciada en Historia de l’art per la Universitat de València el 2011 i Diplomada en conservació‐restauració en l’especialitat de document gràfic per l’Escola de Madrid l’any 2002. Restauradora de Fotografia al MOMA de Nova York (Beca d’Investigació Andrew W. Mellon in Conservation), al The Hispanic Society of America Nova York i al George Eastman House, Rochester, Nova York (Beca d’Investigació Andrew W. Mellon).
Pep Parer:
Fotògraf professional des de el 1987, format a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), especialitzat en el sector del patrimoni cultural i especialitzat en tasques de reproducció de documents textuals i fotogràfics i peces d’art, en arxius, centres de documentació i museus. També és conservador de col·leccions fotogràfiques i assessor en preservació d’arxius fotogràfics i digitalització de fotografia patrimonial.
Luís Pavao:
Llicenciatura en Ingeriria Electrònica, 1981, Instituto Superior Técnico, Lisboa Màster en Belles Arts sobre Fotografia ‐ Museum Science, Rochester Institute of technology, Rochester, Nova York, 1989.

 

Els vernissos i aglutinants: composició, comportament i alteracions més freqüents

Dates: 15, 16 i 17 de juny de 2016

 

Introducció a la restauració de documents i obra gràfica sobre paper a la manera japonesa

Dates: 26, 27 i 28 de maig de 2016

Professor: Luis Crespo 

 

La conservació i restauració de les portades de pedra

Data: 10 de maig de 2016

 

Cursos 2015

La fotografia del patrimoni cultural: gestió del color i fotografia científica

Dates: 1 i 2 d'octubre

Professor: José Manuel Pereira Uzal

 

Workshop sobre la consolidació dels materials petris: avantatges, desavantatges i reflexions sobre el tractament

Data: 15 de setembre

Docents: Núria Guasch Ferré: Llicenciada en Geologia. Doctorand en Ciència i Restauració del Patrimoni Hitòric-Artístic. Manuel Àngel Iglesias Campos: Doctor en Conservació-Restauració per la Universitat de Barcelona. María José Alcayde Palanca: Llicenciada en Química. Investigadors del grup de recerca GRAPAC/CETEC-p adscrit a la UAB/IQS (URL).


Sistemes actuals de tractament de suport en pintura sobre tela: tècniques no invasives

Dates: 8 i 9 de juliol

Docents: Ruth Bagan: coordinadora de l’especialitat de Conservació Preven‑tiva, CRBMC; Lídia Balust: professora de l’Escola Superior de Conservació i
Restauració de Béns Culturals de Catalunya; Laura Fuster: professora ‑tular del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de València; Esther Gual: coordinadora de l’especialitat de Pintura Contemporània, CRBMC; Maria Sala. especialista en Pintura sobre tela i de gran format; David Silvestre: especialista en Pintura sobre tela i de grans format; Maite Toneu: coordinadora de l’especialitat de Pintura sobre
tela, CRBMC; Clara Bailach, becària de l’especialitat de Pintura sobre tela al CRBMC.


La microbiota i el patrimoni cultural. I. Materials orgànics

Data: 1 de juliol

Docents: Dra. M. Àngels Calvo, Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB. Dr. Josep Girbal, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la UAB. Alícia Roma, Servei de Prevenció i Regim Interior, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Maite Galofré, Gestior Químics SL. Carme Balliu, Material d’Arxiu i Obra gràfica, CRBMC. Ruth Bagan, Conservació Preventiva, CRBMC.


Tècniques i procediments de laboratori per a una adequada preparació dels productes de neteja utilitzats en la restauració

Dates: 18 i 19 de juny

Professora: Victòria Beltran, llicenciada en química i especialitzada en anàlisi de materials de patrimoni cultural

 

 


 

 

 

Activitats educatives

El CRBMC també ofereix una activitat educativa per a les escolesdirigida als alumnes de Primària

Programa d'ajuts per a sortides escolars al Patrimoni Cultural