• Imprimeix

Beques, subvencions i contractació pública

Beques

Cada any el CRBMC atorga beques destinades a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació–restauració dels béns culturals mobles.

DOGC 20.03.2018

Subvencions

Anualment, es convoquen subvencions destinades a la conservació preventiva i la conservació–restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català. Poden optar a elles els ens locals de Catalunya, organismes que en depenen, consorcis locals, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, domiciliades a Catalunya. 

Convocatòria de les subvencions de l'any 2018

Bases específiques de les subvencions de l'any 2018