• Imprimeix

Beques, subvencions i contractació pública

Beques

Cada any el CRBMC atorga beques destinades a la realització de pràctiques relacionades amb els diversos processos de la conservació–restauració dels béns culturals mobles.

Any 2018

 

L'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha convocat vuit beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d'actuació que li són propis.  

Més informació

 

 

Subvencions

Anualment, es convoquen subvencions destinades a la conservació preventiva i la conservació–restauració de béns culturals mobles del patrimoni cultural català. Poden optar a elles els ens locals de Catalunya, organismes que en depenen, consorcis locals, fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre, domiciliades a Catalunya. 

Convocatòria de les subvencions de l'any 2018

Bases específiques de les subvencions de l'any 2018

Contractació pública

Licitació de l’expedient ACPC 2018-411, Servei de conservació-restauració del retaule de la Puríssima de l'Església del Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus, a Aiguamúrcia (Alt Camp)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=34785380&reqCode=viewCn&idCap=8141798&

Licitació de l’expedient ACPC 2018-782, servei de conservació-restauració de la Capella nord del Claustre menor de la Cartoixa d’Escaladei

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=34786277&reqCode=viewCn&idCap=8141798&

 

En els següents enllaços trobareu els anuncis dels procediments oberts per a la licitació de contractes de serveis:

Contractació Pública de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Contractació Pública del Departament de Cultura

 

En els següents enllaços trobareu els anuncis dels procediments oberts per a la licitació de contractes de serveis:

Contractació Pública de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Contractació Pública del Departament de Cultura